frontpage

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych


Priorytetowy obszar badań

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo Państwa i obywateli

Planowany czas trwania projektu

24 miesice

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest budowa rozwiązań wspierających udostępnienie zaawansowanych usług związanych z dokumentem tożsamości. Ze względu na to, że nowy procesorowy dokument tożsamości składa się zarówno z rozwiązań technicznych zaimplementowanych w samym układzie procesora dokumentu jak i usług systemów zewnętrznych obsługujących ten dokument w ramach niniejszego projektu realizowane będą prace badawczo-rozwojowe kładące równomierny nacisk na technologie zaimplementowane zarówno po stronie procesora jak i po stronie systemów wspierających.