frontpage

BioPKI - Nowoczesne dokumenty tożsamości
Projekt współfinansowany przez NCBiR

BioPKI


Konsorcjum

Projekt realizowany jest przez wiodące uczelnie techniczne i firmy zajmujace się zagadnieniami bezpieczeństwa ...
Więcej ...


Projekt

W ramach projektu rozważana jest szeroka gama zagadnień związanych z dokumentami tożsamości. Od mechanizmów biometrycznej weryfikacji poprzez kryptograficzne mechanizmy zapewnienia anonimowości
Więcej ...


Zasoby

Rezultaty projektu w postaci opracowań, rekomendacji i RFC
Więcej ...


Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką projketu i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej,
Więcej ...